Pozovite nas (018) 4 595-485, 4 595-907
Daničićeva 11 18000 Niš

Usluge

TRISTREL d.o.o. pruža niz specifičnih usluga u domenu održavanja tehničkih sistema koje zahtevaju izuzetnu stručnost i iskustvo.

TRISTREL d.o.o. sa svojim stručnim saradnicima vrši usluge uravnoteženja obrtnih tela pogonskom stanju prema standardu ISO 10816-1 (ranije ISO 2372). Uravnoteženja se vrše na licu mesta SKF-ovim uređajima. Uravnoteženje obrtnih tela u sopstvenim ležajevima i pogonskom stanju se može smatrati "idealnim uravnoteženjem" jer uzima u obzir celokupno stanje mašine, a ne samo njenog obrtnog dela. Broj obrtaja i veličina obrtnog tela nije ograničavajući faktor. Pri ovakvoj vrsti uravnoteženja neophodno je da postoji mogućnost pristupa obrtnom telu koje se uravnotežava (postojanje revizionih otvora ili nekih drugih mogućnosti pristupa. TRISTREL d.o.o. takođe nudi i kontrolu mašina iz oblasti vibrodijagnostike. Ovim kontrolama se dobija mnogo jasnija slika stanja obrtnih delova mašine, čime se produžava njen radni vek. Posebna pažnja pri kontroli se posvećuje ležajevima kao elementima od velike važnosti za rad mašina i elementima koji imaju najveće habanje. Potrebe za ovom vrstom usluga ima gotovo svaka proizvodnja. Mobilna ekipa je uvek spremna i vama na raspolaganju 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno. Ovo je izuzetno bitno kod proizvodnje gde je zastoj jako skup, pa se za servis koriste neradni dani ili noćni termini. Korisnici naših usluga su izuzetno zadovoljni kako samom uslugom tako i rezultatima koje ona pruža. TRISTREL d.o.o. pruža i usluge uravnoteženja na stacionarnoj mašini, kada je potrebno uravnoteženje obrtnih tela koje nemaju sopstveni pogon (rotori elektromotora, itd.).

TRISTREL d.o.o. vrši usluge centriranja vratila laserskim uređajem Shaftaligment 200, firme Fixturlaser, koja je jedna od vodećih svetskih proizvođača opreme za centriranje. Uređaj je visoke tačnosti (1µm) čime je moguće centrirati vratila koja zahtevaju uske tolerancije pozicioniranja. Nesaosnost vratila može da izazove dodatno opterećenja ležajeva, zagrevanje spojnica i da prouzrukuje povećani nivo vibracija. Stoga je centriranje vratila izuzetno važno. Moguće je centrirati horizontalno postavljena vratila, verikalno postavljena vratila, kao i niz vratila koja dobijaju pogon sa jednog izvora snage.

Naše stručne ekipe pružaju usluge preventivnog i tekućeg održavanja. Ove usluge pružamo na dva načina: Jednokratno-kada kupac usluga zahteva kontrolu trenutnog stanja sistema Po sistemu Ugovora-kontrole se vrše jednom ili više puta mesečno u periodu trajanja Ugovora (dinamika kontrola se definiše prema zahtevima kupca usluga) pri čemu se dobija trend stanja sistema u određenom vremenskom periodu Jednokratno pružanje usluga je najčešće kada se kupac nalazi pred remontom i neophodno mu je da zna stanje sistema. Pružanje usluga po sistemu Ugovora je nešto na čemu naše stručne ekipe insistiraju prilikom odlučivanja za jednu od ove dve varijante. Kontrolama u dužem vremenskom periodu moguće je otkriti zakonitosti ponašanja sistema i probleme koji nastaju, i na taj način je moguće srečiti probleme pre njihovog nastajanja. Metod preventivnog održavanja značajno smanjuje troškove održavanja sistema i povećava sigurnost funkcionisanja sistema. Ovo je izuzetno važno kod sistema gde je zastoj veoma Preventivnim održavanjem se kontroliše stanje mašine na bazi vibrodijagnostike, stanje ležajeva, saosnost vratila, temperatura kritičnih delova mašine, vrši se termovizijska kontrola svih kritičnih delova sistema. Korisnik usluga dobija izveštaj sa kompletnim podacima stanja sistema i predloge mera za rešavanje problema u štampanoj verziji. Takođe, korisnik dobija, u elektronskom obliku, bazu podataka sa svim podacima dotadašnjih kontrola, layout-om sistema i svim bitnijim parametrima sistema